Angkur & AsDrat

AsDrat Hitam

AsDrat Hitam

Diameter: M5 - M48 ; 1/4" - 2"
Length: 1M, 2M, 3M
Hit Anchor

Hit Anchor

Diameter: #6 - #10
Length: 13mm - 50mm
AsDrat Putih

AsDrat Putih

Diameter: M5 - M48 ; 1/4" - 2"
Length: 1M, 2M, 3M
Dynabolt

Dynabolt

Diameter: M6 - M20
-
AsDrat 8.8 / B7

AsDrat 8.8 / B7

Diameter: M6 - M36 ; 1/2" - 2-1/2"
Length: 1M, 3M, 3.66M
Angkur Beton/AS/8.8

Angkur Beton/AS/8.8

Diameter: 1/2" - 1-1/2"
Length: 30cm - 100cm
AsDrat Stainless Steel

AsDrat Stainless Steel

Diameter: M5 - M36 ; 1/4" - 2"
Length: 30cm - 10cm